Batang Lansangan
Mangmang 'Yan
Buntag Na
Kawayan
Yayeyan
Heart Wide Open
Bagtasan
Alay
Amo Ni
Dandansoy
Pinoy ang Dating

CREDITS

Produced by GRACE NONO
for RECORD PLANT PHILIPPINES
Executive Producers:
NONI BUENCAMINO
ALEX CRUZ
BOY YUCHENGCO
Arrangements/Programming by BOB AVES
on all tracks except "Kawayan", "Yayeyan", and "Amo Ni" by MEL VILLENA
Cover Photography by RICA CONCEPCION
Art Direction & Sleeve Design by ARJUN MARAPON
Computer Graphics by JHU JAGAT RUBIO & JAGGY NAVARRO

RECORDED AT AUDIO CAPTAIN STUDIOS AND TRACKS RECORDING STUDIOS
MANUFACTURED AND MARKETED BY BMG RECORDS PILIPINAS INC.
PHILIPPINE COPYRIGHT 1995 BY GRACE NONO

  

BATANG LANSANGAN

 

  STREET CHILD

Bata, saan ka pupunta, pagkasapit ng dilim? Ikaw ba ay may uuwian? Ikaw ba ay may magulang? Ipagluluto ka ng hapunan, ipaghahanda ka ng higaan? Heto ang lansangan na iyong kinagisnan. Dito rin ba kaya ikaw babawian? Nene, Labi mo'y kay pula, ngunit mukha mo ay putlang-putla. Ang ngiti mo ay may halaga, ikaw ba ay kumain na? Nakahubad na pagdurusa, sa nagdaraan nanghahalina. Heto ang lansangan, na iyong kinagisnan. Dito rin ba kaya ikaw babawian? Bagbagto, bagbagtolambi. Tolambi, tolambawikan. Bawikan, bawikalanay. Kalanay, kalapingkanay. Bundoy, gising, tanghali na, kalabitin ang Abenida. Kung palarin, ay may tirang pansit, sabay singhot sa supot ng langit. Sa elarti magtriping-triping. Huwag pasasagasa sa mga bituin. Heto ang lansangan na iyong kinagisnan. Dito rin ba kaya ikaw babawian?
Bagbagto Chorus: adaptation of traditional Ibaloi children's rhymeBack to top of page

Child, where will you go when darkness comes? Do you have a place and parents to go home to? Who will cook you supper? Make you a bed? Before you, lie the streets that have reared you Are they the same streets that will one day claim you? Nene, your lips blush out of your pale face. Your smile bears a price. Have you eaten? I can't tell. Naked pain that calls out to those who pass by. Before you, lie the streets that have reared you. Are they the same streets that will one day claim you? Bagbagto, bagbagtolambi. Tolambi, tolambawikan. Bawikan, bawikalanay. Kalanay, kalapingkanay. Bundoy, get up! Stretch out your hand to Avenida. If you get lucky, there will be noodle leftovers, quick sniffs from the brown bags of heaven. Visions among the hanging trains. Watch out for the stars, don't get run over! Before you lie the streets that have reared you. Are they the same streets that will one day claim you?

MANGMANG 'YAN

 

  IGNORANT
Panahon lamang ang saksi, nitong aming pahayag. Ito ay lupa ng aming lahi. Banyaga'y nagsipagdating, at nanatili; bitbit ay kap'rasong papel, pantaboy ng 'sang lipi. Mangmang 'yan mangmang yan, kami raw ay mangmang, ang di marunong gumalang ang s'yang tunay na mangmang. Batid ba kaya nila, dunong ng katutubo? Ang makipag-ugnay sa kalikasan. Ang aming panaginip, sayaw, tula at awit, nakabaon sa ilalim ng punong balite. Ambahan: kaamuyan'yan una naan kang handom asan di man ga sa babaw bariwan ga sa kang alima'an.
Dedicated to all indigenous peoples fighting for Ancestral Domain Rights and Self-Determination.

Back to top of page

Only time is witness to this claim of ours. This land belongs to our people. Strangers came and they have stayed. In their hands a document to banish race. Ignorant, they call us ignorant. They who know not what respect means are the true bearers of ignorance. Do they truly know native wisdom? To live in harmony with the earth? Our dream, our dance, our poem, our song, all lie buried under the balete tree. Chanted poem: Wherever you go, my thoughts stay with you. Just like a pillow, just like a mat, just like my hand.

BUNTAG NA

 

  MORNING'S HERE

  Mainiton ang imong gakus sa kaadlawon. Pagkatam-is sa imong haluk, ikaw nga mahigugmaon. Bangon na kita kay buntag na. Pagkahumot sa yutang naligo sa tunob. Gitawag ako sa umahan ug tugwayanan. Bangon na kita kay buntag na. Panamilit sa tunob sa kagahapon. Dawata kining adlaw karon, ania. Bangon na kita kay buntag na. Batia ang gitik sa takna. Mao kini ang imong kinabuhi. Bangon na kita kay buntag na. Miagi na ang tiyabaw sa kahilum, tutok sa kangitngit. Milabay na usab ang tanang pagkangutngot ug pagkabinhod. Bangon na kita kay buntag na.
Music: adaptation of a traditional T'boli melody.Back to top of page

How warm your embrace feels at the break of dawn. Your kiss, so sweet, dear lover. Let's wake up, morning's here. Perfumed is the land bathed in dew. The fields and the pastures, they summon me. Let's wake up, morning's here. Bid farewell to the footprints of the past. Receive the new day, here it is. Feel the tickle of the moment. This is life, your very own. Let's wake up, morning's here. The cry of silence, the dark gaze of evening, all pain, all numbness, have passed away. Let us wake up, morning's here.

KAWAYAN

 

  BAMBOO

lalalalalalalalalala Tumubo kang parang kawayan, magkahabing nakatuon sa langit. Lumago kang parang kawayan, masaganang buhay para sa lahat. Kanlungan, silungan, sa malamig na lansangan. Kasangkapan ng buhay, biyayang kalikasan. Inumin sa aming pagkauhaw. Pagkain sa aming pagkagutom. Bahaginan ang lahat ng mga manlilikha ng yaman, katarunga'y itaguyod sa lupa. Kapatawaran sa aming mga utang. Kapayapaan sa halip na ang digmaan.

Back to top of page

Grow like the bamboo, interwoven, reaching out to heaven. Spread like the bamboo; a life of bounty for all. Solace and shelter from the cold of the street. A tool for life, nature's gift. Drink to quench our thirst. Food to satisfy our hunger. Let wealth be shared among those who create. Let justice be cultivated in the land. Where there are debts, forgiveness. Where there is war, peace.

YAYEYAN

 

  YAYEYAN

Ang kalikasan ay si Ina, Ang kanyang kasasapitan ay kasasapitan nating lahat. Yayeyayeyayeyan. Ang ilog, ay ating kapatid; pinapawi ang ating pagkauhaw; dinuduyan ang ating mga bangka; binubuhay ang ating mga anak. Yayeyayeyayeyan. Ang dagta ng mga puno't halaman, ay ang dugong nananalaytay sa ating katawan. Ang usa, pawikan at ang agila, ang taluktok, mga katas ng parang, bulaklak. Yayeyayeyan
Yayeyan chorus: an adaptation of a traditional Iraya swaying song. Verse words: translated excerpts from Chief Seattle's letter to the President of the US government, 1852.


Back to top of page

The earth is our Mother, whatever befalls her, befalls us all. Yayeyayeyayeyan. The river is our brother; it quenches our thirst; carries our bancas; feeds our children. Yayeyayeyayeyan. The sap which courses through trees and plants is the blood that flows in our veins. The deer, the sea turtle, the great eagle, the crests, the juices of the meadow; the flowers. Yayeyayeyayeyan

HEART WIDE OPEN

 

 

Heart wide open, heart wide open, heart wide open. Straddled on a dream, I rake the sky for a sign; for a sign. Cradled by the land, I sweep the wilds for a sign, for a sign. Strangers tales when the roads bend; fire to warm my heart at day's end; a glass of water from a kindly face to wash illusions that on my path lay. Far and wide, I search for you. Day and night I long for you. Now as I knock upon your door, I will ask for nothing you can't give. Heart wide open, heart wide open, heart wide open. Take me to the open fields of your soul, where the wind wildly leaps. I will lay my body on the ground, taste the earth from your lips. Siot nga dalan, siot nga dalan, ang himaya ania. Heart wide open, heart wide open, heart wide open.


Back to top of page

 

BAGTASAN

 

  CROSSROAD

Maari bang ika'y makilala? (3X) Maari ba? Sana? Ako'y nanggaling doon sa paanan ng bahaghari. Nilibot kong buong paligid, hanap ang bukal ng makapagbibigay-buhay na tubig. Sa lilim ng mayabong na kawayan; sa puso ng isang bagtasan, doon ko lamang matatagpuan; kung hahayaang mamulaklak ang aking pakiramdam. Ikaw manlalakbay, ano ang iyong hinahanap? Ako'y patungo doon, sa lambak ng mga ilaw. Anumang apoy s'aki'y naghihintay; nasawata ko nang pinakamasidhi kong pagkauhaw.


Back to top of page

Can I get to know you? May I? I come from a land at the foot of a rainbow. Far and wide I have travelled, in search of the stream of life-giving waters. Under the lush bamboo, at the heart of a crossroad is where I will find it, if I allow my soul to flower. You, traveller, what are you searching for? To the valley of lights, I shall go. Whatever fire awaits me there, I will not be frightened. My strongest thirst had been quenched.

ALAY

 

  OFFERING

Anak, ano sa iyo ang iaalay? matapos mo bigyan ng kulay, ang diwa kong nananamlay. Anak, ako'y wala mang kayamanan, malalalim na kaalaman, bukas mo'y aking pagsisikapan. Anak, bunga ka ng aking pag-ibig. Ikaw lang ang aking pag-asa. Karugtong ka ng buhay ko. Anak, buhay man ay isang digmaan at kawalan ng katarungan, ikaw ay aking ipaglalaban. Anak, ako ay mayro'ng panaginip. Isang mundo na mapayapa, masagana at malaya.

Back to top of page

My child, what can I offer you back for your bringing new life to my spirit? My child, I may not own worldly riches nor do I possess profound knowledge but I will strive for your future. My child, you are the fruit of my love. You alone are my hope. My life's continuity. My child, though life is a war and justice dead, I will fight for you. My child, I have a dream: a peaceful world; bountiful and free.

AMO NI

 

  THIS ONE

Ano 'ni ang ginapangita ko? Ano 'ni? Ano 'ni ang ginapangita ko? Amo 'ni. Ano 'ni? Ano 'ni, Ano 'ni, Ano' nis'ya? Ano ni? Ano 'ni? Ano 'ni? Ano ni'sya? Ano'ni? Ano 'ni? Ano'ni ang gin-Ano 'ni ang ginpangita ko? Ano 'na? Ano 'na? Ano pa na ang, Ano na ang nakita pa? Ano'ni? Ano'ni'ya? Ano'ni ang gin-Ano'ni ang ginasugid ko? Ano'na? Ano'na? Ano'na ang Ano'na ang nakita na? Arede, Atoman 'to, Aremande- Ano'ni ang ginapangita ko? Ano'ni? Ano ni, Ano'ni'ya ang ginpangita ko? Ano'ni? Abrehe, abrehe, kabalo ka sang - Abrehe, sa'ng ginalantaw mo. Tilawe, tilawe, sa sulod mo ni, tilawe, mo lang makita ni. Usara, usara, ipakita ko, usara, kung makilala mo. Kantaha, kantaha, Kantahon ko ni, kantaha, kung pamatian mo. Amo ni, Amomanto, Amoman 'ni. Amo'ni ang ginapangita ko. Amo 'ni. Amo 'ni. Amo ni s'ya, Amo 'ni. Amo'ni. Amo'niya ang ginapangita ko. Amo'ni. Amo'ni ang ginapangita ko.
Lyrics & Music by Bob AvesBack to top of page

What's this that I am looking for? What's This? What's this that I'm looking for? This one. What's this that I'm looking for? That one which I have seen so far? What is this that I'm talking to you about? What is that which I have seen so far? It's here. It's there too. It's here too. Open it, open it. Do you know what you are looking for? Taste it, taste it, it lives within you; only there you will find it. Use it, use it, I will show you if you show recognition. Sing it, sing it, I will sing it if you listen. This is the one. That one too. This one too. This is what I am looking for. This one. This one. This one. This is what I am looking for.

DANDANSOY

 

  DANDANSOY

Dandansoy, bayaan ta ikaw. Pauli ako sa payag. Ug galing kun ikaw hidlawon, ang payag imo lang lantawan
Visayan traditional love songBack to top of page

Dandansoy, I will leave you now. I shall go home to my hut. If you become filled with longing, all you have to do is cast your gaze in my hut's direction.

PINOY ANG DATING

 

 

PINOY ANG DATING

Lyrics: Marne Kilates.
Music: Grace Nono and Bob Aves.
Arranged by: Bob Aves.
Produced by Grace Nono.
Executive Producer: International Broadcasting Corp. (IBC 13).


Back to top of pageOther albums by Grace Nono:
Dalit | Diwa | Hulagpos | Isang Buhay | Opo | Tao Music

 


Copyright © 2008 GraceNono.com. All rights reserved.