Salidumay
Follow the River
Tu Pasak Ta
Where?
Ay, Nukleyar
Hot-air Balloon Nation
Lawang Sebu
This House
Padayon
Kamingaw
Salidumay (dance version)

CREDITS

All music and lyrics written by GRACE NONO
except for Salidumay chorus which is Kalinga traditional
Produced by GRACE NONO & RECORD PLANT PHILIPPINES
except Follow the River by GRACE NONO with BOY YUCHENGCO
Executive Producers:
NONI BUENCAMINO & ALEX CRUZ(Record Plant)
BUDDY MEDINA(BMG Records)
Production Coordinator: RICO VELEZ for Record Plant
Musical Arrangements/Programming: BOB AVES on all tracks except
Follow the River by MEL VILLENA
Recording & Mixing Engineers/Studio: ANGEE ROZUL at T.R.A.C.K.S., Inc. -all tracks except WILLIE MUNJI at JR Recording Studios
tracks 2 & 5 on side a and tracks 5 on side b
A & R Direction: VIC VALENCIANO for BMG Records
Cover Photography by JON CUYSON
Art Direction and Sleeve Design by DODONG VIRAY

ORIGINAL SOUND RECORDING MADE BY RECORD PLANT PHILS.
MARKETED BY BMG RECORDS (PILIPINAS). INC. ALL RIGHTS RESERVED
MUSIKO RECORDS IS A DIVISION OF BMG RECORDS (PILIPINAS). INC.
PHILIPPINE COPYRIGHT 1993 BY GRACE NONO 

SALIDUMAY

 

(Note: Salidumay is a lullaby chant among the natives of the Cordillera mountains, Northern Philippines)

Kalikasan
Kayamanan
Kagandahan
Kabuhayan
Ay, ay salidumay
Salidumay diway
Yamang lupa
Yamang tubig
Yamang puno
Yamang hangin
Yamang tao
Yamang diwa
Yamang malay
Yamang kaluluwa
Ay ay salidumay
Salidumay diway
Kalinangan
Kasaysayan
Sulong, bayan
Kalayaan
Ay ay salidumay
Salidumay diway


Back to top of page

 

FOLLOW THE RIVER
(Note: Follow the River derives its inspiration from the Agusan river.)

 

 
In the land of my mother
Is a river that knows its way
Through the heart strings of its daughters
From the womb's mouth to the sea
In my travels, I've kissed solitude
In the twin face of man and street
In the land of my mother
A roar welcomes me with a beat
I'll follow the river
I'll follow the river
All my friendships are stones and feathers
That reach my ground with savage grace
All the names of my future daughters
Will rhyme with rivers that cross my face
I'll follow the river
I'll follow the river


Back to top of page

 

Tu Pasak Ta
(Note: Tu Pasak Ta is a Manobo phrase which means "our land." Driven by proverty and the lack or absence of incentive, farmers oftentimes have to desert their lands to find more lucrative means of livelihood.)

 

   

  Awitin natin ang danguyngoy ng yuta
Isayaw seereng kasub-anan
Tu pasak ta
Pinalambo sa dugo ng ninuno
Binisbisan ng pag-asa at kakugi
Ang yuta, and naulila
Ang iniwan ng tag-iya
Kayong nabulahan
Ang yuta iniwanan
Pukawa ang mag-uumang
Sa lungsod namulawan
Saan datoy nga magatang
Dili mabayloan
Tu pasak ta
Ang yuta, iti biyag tayo
And katungud, ining duta


Back to top of page

 
Where?

 

My time is dressed
I shall be leaving soon
To bid farewell to all our cares
Don't ask me where I'm going
It doesn't matter anymore
But I have a feeling
I will be happy there
Those blue mountains
And this tangerine sky
I shall keep them in my bag
My bagful of memories
Shall hear you play your song
And keep me company
In my journey there
Where?
Where is the edge?
Where is the edge of my time?
That I have promised to myself
A place within myself
Where no one can reach me
Where?


Back to top of page

 

Ay, Nukleyar
(Note: The Bataan Nuclear Plant is an expensive way for poor Filipinos to die. This song is against its whole concept and operation.)

 

 

Ay ay ay ay
Ayaw ko ng nukleyar!
May isang mamang
Nagtanim ng salot
Sa bakuran ng Pilipino
Kapit-bahay ng buong mundo
Nanay ko, tatay ko
Ay 'sus Ginoo!
May isang aleng naninibago
Akala yata, ang tanim ay ginto
Dinilig ito, saka inararo
Dapa, bata!
Lumilindol
Ang bukas mo'y sasabog!
Sunog-nukleyar
Nais natin na umasenso
Nang di kalikasan inaabuso
Para sa lahat, di laban sa tao
Liwanagin mo, haring araw
Paikutin mo, hangin
Layong nukleyar
Ay ay ay ay
Ayaw ko ng nukleyar!


Back to top of page

 

Hot-air Balloon Nation
(Note: This song was written after the 1989 coup d'etat. Balloon here symbolizes two things: political violence and the innocence of its victims.)

 

I hear you baby, pleading
You want a hot-air balloon
I see you baby, playing
With a hot-air balloon
Hot-air balloon nation
I know of men
In three-piece suits
Invading headlines
Machine-gun punchlines
They'll fire their way to history
In the game of the hot-air balloon
Hot-air balloon nation
The streets are lined with armour
And bullets race the sky
Get down, run for cover
And don't you ask me why
Hot-air balloon nation


Back to top of page

 

LAWANG SEBU
(Note: This song is about Lake Sebu, ancestral home of the T'bolis in Cotabato, and the biggest gold deposit in the Philippines.)

 

 

May sigwang nangangalit,
Lawang Sebu
Bukal ng buhay,
Tahanan ng mga T'boli
Patahanin, tansong kalansing
Patahimikin, himig ng kulintang
Lipad, Limokon
Taghoy mo ay 'sang pangitain
Lawang Sebu, diwa'y aanurin
Ang linaw mo, sa yo'y aagawin
Diwata ng lawa
Anong kayamanan
Ang nakahabi sa 'yong t'nalak
At nagliliyab ang
Pagnanasa ng banyaga?
Nilapastangang gubat
Minang sugatan
Gulagulanit na malay
Sigaw ng kawalan
Ito ba'ng daan
Patungo sa iyong
larawang diwa?
Lawang Sebu
Siphayo'y awitin
Lawang Sebu
Sibat mo'y pasayawin
... ay yay yay
Lawang Sebu
Ipagsanggalang
Ang iyong kabuhayan
Lawang Sebu
Ang kinabukasan
... ay yay yay


Back to top of page

 

THIS HOUSE

 

 

Father,
Your house is split like timber
A crackling, kindling summer
Locusts in open fire
Mother
Sweep up the shards of anger
Serve me a room with view
And sympathetic stew
In this house
Of cold hungry beds
And shipwrecked vows
Are you here with me
Tomorrow
When I wake
Daughter
Your thigh is grazed from fences
The barbed wire of cages
When lullabies don't rest
Lovers
The moon sails full at sea
Cast dreams and stones to see
What future gives for free


Back to top of page

 

PADAYON
(Note: Padayon in Visaya "means continue","move on")

 

    

Padayon, padayon lamang
Ang higayon, musubang karon
Padayon, ug panlimbasug
Ang panahon, anaa sa imong kamot
Kung ang imong kusug nahinanok
Pagpahulay, hinay-hinay
Padayon, dawat ug gasa
Ipaambit sa tanan
Padayon, ug isaulog
Kining lakaw sa kinabuhi
Ug kung ikaw nagmasulub-on
Hinumdumi kung dunay adlaw
Adunay pagdag-um
Padayon, magmadasigon
Ang imong pangandoy
Makab-ot karon
Padayon, magmalaumon
Ang imong gipaabot
Mahimugso karon
Ay yay yay yay ...


Back to top of page

 

KAMINGAW
(Note: Kamingaw in Visayan means "I feel melancholic.")

 

 
 

Sukad sa imong pagbiya
Dili mahimutang
Sukad sa imong paglakaw
Ang bulak nangalaya
Kanunay hawan ang tugkaran
Walay kalingawan
Ang buntag, gabi-i ug hapon
Walay kalipayan
Kamingaw
Sa adlaw
Ang hangin walay duyog
Ang kaguol, kahidlaw
Ang hangin nagabakhu
Kamingaw
Kanus-a magkauban usab
Masud-ong ang pahiyom
Ako, walay laing tinguha
Kung dili ang ikaw makita


Back to top of page

 

Other albums by Grace Nono:
Dalit | Diwa | Hulagpos | Isang Buhay | Opo | Tao Music

 


Copyright © 2008 GraceNono.com. All rights reserved.